ئەڤرۆ ١٠ێ تشرینا ئێکەما ٢٠١٧، بهایێ زێڕی د بازارێن هەرێما کوردستانێدا ب بڤی ئاوایێ یە:

یەک مسقالا زێرێ عیار ١٨ ب ١٩٦هزار دیناران.

یەک مسقالا زێرێ عیار ٢١ ب ٢٢٨ هزار دیناران.

یەک مسقالا زێرێ عیار ٢٤ ب ٢٦١ هزار دیناران.

یەک لیرەیێ ستاندارد ب ٣٥٠ هزار دیناران.

About The Author