بەرنامێ دەربڕین

پێشکێشکرن: بێریڤان گڤاری

بابەت:گرنگیا زانینا ھەر زمانەکی ژبلی زمانێ دایکێ
رێکەفتی : ٢-١٠-٢٠١٧

About The Author