ماریا شاراپوڤا یا روسی ل رێزا ئێکێ دھێتن وەک باشترین یاریکەران تونسێ لسەر ئاستێ کچان ل جیھانێ و ھەڤرکیێن قارەمانیا تەنسا ئەمریکا ب سەرکەفتیانو دەست پێکر و گەھشتە قوناغا دووێ یا قارەمانیێ

شاراپوڤا دیاریا ئێکێ دا رووی ب رووی سیمونا ھالێپی یا رومانی و دووەم باشترین یاریکەرا تەنسا سەر ئەردی بو و یاری دبەرژەوەندیا خودا ئێک لاکر

سەرارای ئەوێ چەندێ ھەمی پێشبینی دھاتنە کرن کو ھالێپ دێ سەرکەفتنێ بدەست خوڤە ئینیتن بەلێ شاراپوڤایێ ئاستەکێ بلند پێشکێشکر و یاری ب دوو کومان بەرامبەر کومەکێ یاری دبەرژەوەندیا خودا بدوماھیک ئینا و گەھشتە قوناغا داھاتی

ئەنجامێ کومان ژی ٤-٦ و ٦-٤ و ٣-٦ – شاراپوڤا ب ڤێ سەرکەفتنێ شیا مێژویەکا نوی توماربکەتن ددەمەکیدا کو ٧ یاری بەرامبەر یاریکەرا رومانی ئەنجام داینە و دھەمی یاریان دا سەرکەفتن بدەست خوڤە ئیناینە و دقوناغا بھێتن دا دێ رووی ب رووی تیمیا بابوشی یا ھەنگاری بیتن

پشتی ئەڤێ سەرکەفتنێ ماریا شاراپوڤایێ کو دھەیڤا ٧ دا بتنێ ئێک یاری ئەنجام دابو ب چاڤێن تژی روندک ئاھەنگ گێرا

About The Author