مه‌کته‌با سیاسی یا ی.ن.ک سکالایه‌کا یاسایی ل دژی عه‌لی حه‌مه‌ سالح توماردکه‌ت 

About The Author